Hakkımızda > Yönetim Ekibimiz
Murat GÜREŞÇİ
Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi
Murat METE
Maden Operasyon Müdürü Vekili
Ali CAN
Ticaret ve Finans Müdürü
Fatih KOÇ
Çalışan İlişkileri Müdürü
İsmail PİLAVCI
Hukuk Müşaviri
Aytekin TIRNAKÇIOĞLU
Cevher İşleme Tesis Müdürü Vekili
Dr. Ercan BALCI
Dış İlişkiler Müdürü
Gönül ULUĞTAN
Bakım Müdürü
Mehmet EĞRİBOYUNOĞLU
Emniyet Sağlık ve Çevre Müdürü
© 2014 - Çayeli Bakır İşletmeleri
Madenli Beldesi, 53200 Madenli, Çayeli / RİZE Tel: +90 (464) 544 1 544 | Fax: +90 (464) 544 64 50