Analiz Hizmetleri > Kalite Politikası
CBI Analiz Laboratuarı Kalite Yönetim Sistemi Politikası

  • Asgari bir gereksinim olarak ISO 9001 ve TS EN ISO/IEC 17025'i karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi kullanmayı,
  • Laboratuarımızda TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi,
  • Uluslararası kabul görmüş standartlara dayalı, doğrulanmış ve amaca uygun metodların kullanılmasını,
  • Belgelenmiş politika ve prosedürleri ile kaliteye dair faaliyetlerin açıkça ortaya konmasını, değerlendirilebilir olmasını ve izlenmesini sağlamayı,
  • Hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşların memnuniyeti gözetilerek; müşterilerimize ait gizli bilgilerin korunmasına yönelik her türlü tedbiri almayı ve bu hususta azami hassasiyeti göstermeyi,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, iyi bir mesleki ve teknik çalışma ile en üst düzeyde hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı,
  • Zamanında, doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde edilmesi ve raporlanmasını sağlamayı,
  • Analiz hizmetleri verilirken, laboratuarın yeterliliği, tarafsızlığı ve çalışması ile ilgili olarak güveni azaltacak her türlü iç ve dış ticari, mali ve diğer baskılardan arınmış olarak çalışmayı,
  • Hizmette kaliteyi, kalitede sürekliliği sağlamayı
Taahhüt ederiz.


Murat GÜREŞÇİ
Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi

© 2014 - Çayeli Bakır İşletmeleri
Madenli Beldesi, 53200 Madenli, Çayeli / RİZE Tel: +90 (464) 544 1 544 | Fax: +90 (464) 544 64 50