Çevre > Atık Yönetimi
Atıklardan elde ettiğimiz geliri sosyal sorumluluğa aktarıyoruz.

• "Doğaya Değer KAT" sloganıyla, kâğıt ve plastik atıkları kaynağında ayrı toplayarak geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz. Çevreyi ve doğal kaynakları korumak amacıyla yaptığımız bu uygulamamız neticesinde atıklardan elde ettiğimiz tüm geliri ise sosyal sorumluluk kapsamında, sağlık alanı öncelikli olmak üzere yardım amaçlı kullanıyoruz.

• İşletme faaliyetlerimiz sonucu oluşan tüm tehlikeli atıklar, nihai bertaraf sürecine kadar, mevzuat hükümlerine uygun olarak kapalı, sağlam, sızdırmasız, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak inşa edilmiş bir tehlikeli atık deposunda geçici olarak muhafaza ediliyor.

• Atık yağ, yağ filtreleri, yağlı bezler, boş kimyasal torbaları vb. atıklarımızı, Bakanlık tarafından lisanslı bertaraf ya da geri kazanım tesislerine gönderiyor, bu işletmelere periyodik olarak ziyaretler gerçekleştirerek kontroller yapıyoruz.

© 2014 - Çayeli Bakır İşletmeleri
Madenli Beldesi, 53200 Madenli, Çayeli / RİZE Tel: +90 (464) 544 1 544 | Fax: +90 (464) 544 64 50