Çevre > Gürültü
Komşularımızın geri bildirimleri doğrultusunda sahamızdaki gürültü düzeyini düşürdük.

• Çayeli Bakır İşletmeleri’nde madencilik faaliyetlerinin yeraltında gerçekleşmesi ve cevher zenginleştirme tesisinin kapalı bir yapı içinde olması, gürültü yönetimine olumlu yönde katkı sağlıyor.

• ‘Çevre İzni’ kapsamında akredite bir laboratuvar ve Çayeli Bakır İşletmeleri bünyesindeki ‘Çevresel İzleme Programı’ kapsamında, yakın yerleşim birimlerinde çevresel gürültü oranları takip ediliyor ve halktan gelen bildirimler dikkate alınıyor.

• Yapılan saha araştırmaları ve ölçümlemeler dikkate alınarak gürültünün azaltılması için önlemler alınıyor, gerektiği durumlarda yerüstündeki faaliyetlere sınırlamalar getiriliyor.

• Maden sondaj sahalarında gürültü bariyeri uygulaması sayesinde işletmemizde gürültü düzeyinde büyük oranda düşüş sağlanıyor.

© 2014 - Çayeli Bakır İşletmeleri
Madenli Beldesi, 53200 Madenli, Çayeli / RİZE Tel: +90 (464) 544 1 544 | Fax: +90 (464) 544 64 50