Çevre > Hava Kalitesi
İşletmemizde, toz miktarı düzenli olarak takip ediliyor.

• Çayeli Bakır İşletmeleri’nde cevher, yeraltı madencilik yöntemleriyle çıkartılıyor ve toz oluşturabilecek aktivitelerin çoğu yine yeraltında yürütülüyor. Bu nedenle havaya emisyonu olabilecek toz miktarı oldukça düşük kalıyor.

• Tozsuzlaştırma sistemleri sayesinde toz emisyonlarının önlenmesi sağlanıyor.

• Konsantre cevherin (nihai ürün) kamyonlara yüklenmesi sonrasında kamyon lastikleri yıkanıyor ve tozun devlet yollarına çıkışı engelleniyor. Ayrıca kamyonların üzeri otomatik branda sistemi ile kapatıldığından kaçak toz emisyonlarının da önüne geçiliyor.

• Çevre mevzuatı gereğince, akredite laboratuvarlar tarafından periyodik olarak tekrarlanan teyit ölçümlerine ek olarak, partikül ve çöken tozlar, Çevresel İzleme Programı kapsamında takip ediliyor ve gereken her türlü önlem alınıyor.

© 2014 - Çayeli Bakır İşletmeleri
Madenli Beldesi, 53200 Madenli, Çayeli / RİZE Tel: +90 (464) 544 1 544 | Fax: +90 (464) 544 64 50