Çevre
Tüm iş modelimizi, çevreye saygı ekseninde belirledik.

• Faaliyete başladığımız 1994 yılından bu yana çalışmalarımızı ‘çevreye saygı’ felsefesi ile sürdürüyoruz. Maden ömrünün tamamlanacağı güne kadar da bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz.

• Maden Kapanış Planı’mızda, maden sahamızı rehabilite etmek için gerekli tüm eylemleri belirlemiş durumdayız. Bu hedefimizi gerçekleştirmek üzere ayırdığımız bütçe toplamda 14 milyon dolar.

• Doğal kaynakların kullanımının azaltılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Su Yönetim ve Enerji Yönetim Ekipleri oluşturduk. Yeraltı ve yüzey sularında geri kazanım fırsatlarını artırarak, birim ham cevher başına kullandığımız su miktarını yüzde 25 azalttık. Yeraltı ve yüzey sularının kalitesi, dahili ve harici laboratuvar analizleri ile düzenli olarak takip ediliyor ve korunuyor.

• Enerji ve yakıt tasarruf projelerimiz sayesinde 2007 yılından 2015 yılına kadar geçen süre içinde, birim ham cevher başına kullandığımız enerji ve yakıt miktarını yüzde 15 azalttık.

© 2014 - Çayeli Bakır İşletmeleri
Madenli Beldesi, 53200 Madenli, Çayeli / RİZE Tel: +90 (464) 544 1 544 | Fax: +90 (464) 544 64 50