İş Sağlığı ve Güvenliği
Öncelikli politikamız, yaşamı, sağlığı ve çevreyi korumak, etkili yönetim çalışmalarını faaliyet alanlarımızın tümünde uygulamaktır. Çayeli Bakır İşletmeleri’ndeki taahhütlerimiz şunlardan oluşur:

• En iyi madencilik uygulamaları doğrultusunda her çalışanımıza güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak,
• Tüm çalışanlarımıza ve müteahhitlerimize "tehlikeleri" fark edebilmeleri, raporlamaları ve çalışmalarındaki "riskleri" azaltabilmeleri için uygun eğitimler vermek,
• İlgili iş güvenliği, sağlık ve çevre mevzuatlarına uymak; mevzuat yokluğunda madencilik endüstrisinin sorumlu olduğu en yüksek çalışma standartlarına bağlı kalmak; söz konusu uygulamaları geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarını desteklemek,
• En iyi iş güvenliği, sağlık ve çevre yönetim sistemini uygulamak ve sürdürmek,
• Etkili bir "acil durum önleme, hazırlık ve müdahale planı" uygulamak ve sürdürmek,
• İş güvenliği, sağlık ve çevre politikaları ve mevzuatları oluşturulurken, resmi makamlarla ve ilgili diğer taraflarla ortaklaşa çalışmak,
• Geçerli tüm yönetmelik ve izinlere göre geliştirilen, riske dayalı maden kapanış planına uygun hareket etmek,
• Doğal kaynakların birim tüketimini azaltarak çevreye olan etkiyi en aza indirgemek,
• Bu politikamızı çalışanlar, müteahhitler, resmi kurumlar, tedarikçiler, müşterilerimiz ve içinde bulunduğumuz topluma duyurmak.
© 2014 - Çayeli Bakır İşletmeleri
Madenli Beldesi, 53200 Madenli, Çayeli / RİZE Tel: +90 (464) 544 1 544 | Fax: +90 (464) 544 64 50