Haberler
Çayeli Bakır, Gençlere Yeni İşe Alım Sürecini Tanıttı

Çayeli Bakır İşletmeleri, firmanın “İşe Alım Süreci” ile ilgili Madenli gençlerine başvuru prosedürü, sınavlar ve puanlama sistemi hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. 13 Mart Perşembe günü Çayeli Bakır İşletmeleri sahasında Genel Müdür Iain Anderson ve İnsan Kaynakları Müdürü Fatih Koç tarafından yapılan sunumda adil, açık ve rekabetçi bir işe alım süreci geliştirme hedefinden bahsedildi. Madenli halkının Çayeli Bakır İşletmeleri’ne gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Anderson, uzun bir ekip çalışmasının ardından Madenli halkında soru işareti bırakmayacak bir işe alım süreci oluşturduklarını belirtti.

Yöre sakinlerinden gelen yoğun iş talebine şeffaf ve adil bir uygulama ile karşılık vermeyi amaçlayan Çayeli Bakır İşletmeleri 13 Mart Perşembe günü Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Iain Anderson ve İnsan Kaynakları Müdürü Fatih Koç firma sahasında Madenli gençleri ile bir araya geldi. İşe alım sürecinin ve gelen şikâyetlerin bağımsız bir kuruluş tarafından incelenmesi ile oluşturulan yeni ‘İşe Alım Süreci’ ana hatlarıyla katılımcılara aktarıldı. Yöredeki paydaşların da fikir ve önerilerine başvuran bağımsız kuruluş adil, şeffaf ve rekabetçi bir süreç oluşturarak kamuoyundaki hoşnutsuzluğu gidermeyi amaçladı.

Anderson, konuşmasının başında “Yerel istihdam, Çayeli Bakır’ın uzun yıllardır uyguladığı kurumsal bir politikadır. Bu politika daha önce Inmet, şimdi ise First Quantum’un sadece Türkiye’de değil madenlerinin bulunduğu diğer ülkelerde de uyguladığı bir politikadır. Bu nedenle mümkün olduğu ölçüde yerelden personel almaya gayret edeceğiz.” dedi.

Bu yeni uygulama ile Çayeli Bakır İşletmeleri’ne iş başvurusunda bulunan yöre halkının gönlünü ferah tutması gerektiğini ifade eden Anderson, işe alım sürecini tüm ayrıntılarıyla paylaştı. Buna göre, açık pozisyon için şirket içinde ve Çayeli Bakır ilan panolarında duyuru yayınlanacak. Her ilan için ayrı ayrı ve sadece ilanda belirtilen süre içinde yapılan başvurular değerlendirilecek. Başvuru ile ilgili her türlü bilgilendirmeyi SMS yoluyla yapılarak o ilan için başvuran tüm adaylar bilgilendirilecek.

Başvuru sonrasında ilanda istenen niteliklere sahip adaylar ‘Genel Yetenek Sınavı’na tabi tutulacak. Genel Yetenek Sınavı Çayeli Bakır’dan bağımsız olarak, bu konuda uzman başka bir firma tarafından online olarak yapılacak. Sözel algılama, sayısal algılama ve şekilsel algılama gibi mantık soruları içeren sınavın sonuçları adaylara direkt olarak bağımsız firma tarafından iletilecek. Başarı ortalamasının üzerinde puan alan adaylar ‘Teknik Sınav’a davet edilecek. Bu sınav, yazılı olarak ya da ekipman üzerinde uygulanacak. Sadece başvurulan pozisyon ile ilgili bilgi ve beceriyi ölçümleyecek olan sınav sonucunda yine başarı ortalamasının üzerinde puan alan adaylar mülakata alınacak. Mülakat aşamasında ise, mesleki yetkinlikler ile davranışsal yetkinlikler iki ayrı unsur olarak değerlendirilerek puanlanacak. Mesleki yetkinliklerde adayın bilgisi ve tecrübesi değerlendirilirken, davranışsal yetkinliklerde emniyet bilinci, kurum kültürüne uyumu ve takım çalışmasına yatkınlığı değerlendirilecektir. Genel puanı hesaplanan adaylar puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak kontenjan dahilinde işe alınacak.

Daha fazla bilgi için:
Dr. Ercan Balcı ÇBİ Dış İlişkiler Müdürü - (464) 544 60 63
Communication Partner İletişim Danışmanlığı - Zuhal Güreli - 0554 892 50 95
© 2014 - Çayeli Bakır İşletmeleri
Madenli Beldesi, 53200 Madenli, Çayeli / RİZE Tel: +90 (464) 544 1 544 | Fax: +90 (464) 544 64 50